Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Ιανουάριος 20142 Εκδηλώσεις
Δεκέμβριος 20132 Εκδηλώσεις
Νοέμβριος 20131 Εκδήλωση
Οκτώβριος 20131 Εκδήλωση
Σεπτέμβριος 20133 Εκδηλώσεις