Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Φεβρουάριος 20193 Εκδηλώσεις
Ιανουάριος 20191 Εκδήλωση
Δεκέμβριος 20181 Εκδήλωση
Οκτώβριος 20183 Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 20182 Εκδηλώσεις