Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Οκτώβριος 20191 Εκδήλωση
Σεπτέμβριος 20191 Εκδήλωση
Αύγουστος 20191 Εκδήλωση
Ιούλιος 20193 Εκδηλώσεις
Ιούνιος 20193 Εκδηλώσεις
Μάιος 20191 Εκδήλωση