Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Φεβρουάριος 20191 Εκδήλωση
Ιανουάριος 20191 Εκδήλωση
Δεκέμβριος 20183 Εκδηλώσεις
Οκτώβριος 20181 Εκδήλωση
Σεπτέμβριος 20183 Εκδηλώσεις
Αύγουστος 20181 Εκδήλωση