Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Οκτώβριος 20192 Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 20194 Εκδηλώσεις
Αύγουστος 20191 Εκδήλωση
Ιούλιος 20192 Εκδηλώσεις
Ιούνιος 20191 Εκδήλωση