Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Δεκέμβριος 20182 Εκδηλώσεις
Οκτώβριος 20181 Εκδήλωση
Σεπτέμβριος 20182 Εκδηλώσεις
Ιούλιος 20181 Εκδήλωση
Ιούνιος 20183 Εκδηλώσεις
Μάιος 20181 Εκδήλωση