Εκδηλώσεις

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Απρίλιος 20172 Εκδηλώσεις
Φεβρουάριος 20172 Εκδηλώσεις
Δεκέμβριος 20162 Εκδηλώσεις
Νοέμβριος 20161 Εκδήλωση
Σεπτέμβριος 20163 Εκδηλώσεις