Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Απρίλιος 20183 Εκδηλώσεις
Μάρτιος 20181 Εκδήλωση
Φεβρουάριος 20181 Εκδήλωση
Ιανουάριος 20182 Εκδηλώσεις
Δεκέμβριος 20173 Εκδηλώσεις