Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Ιανουάριος 20192 Εκδηλώσεις
Δεκέμβριος 20181 Εκδήλωση
Νοέμβριος 20181 Εκδήλωση
Οκτώβριος 20181 Εκδήλωση
Σεπτέμβριος 20184 Εκδηλώσεις
Αύγουστος 20181 Εκδήλωση