Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Ιούνιος 20171 Εκδήλωση
Μάιος 20173 Εκδηλώσεις
Απρίλιος 20174 Εκδηλώσεις
Μάρτιος 20171 Εκδήλωση
Φεβρουάριος 20171 Εκδήλωση