Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Ιούνιος 20172 Εκδηλώσεις
Μάιος 20173 Εκδηλώσεις
Μάρτιος 20171 Εκδήλωση
Οκτώβριος 20162 Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 20162 Εκδηλώσεις