Εκδηλώσεις

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Μάρτιος 20171 Εκδήλωση
Οκτώβριος 20162 Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 20162 Εκδηλώσεις
Αύγουστος 20162 Εκδηλώσεις
Ιούλιος 20163 Εκδηλώσεις