Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Δεκέμβριος 20182 Εκδηλώσεις
Νοέμβριος 20182 Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 20183 Εκδηλώσεις
Αύγουστος 20181 Εκδήλωση
Ιούλιος 20182 Εκδηλώσεις