Εκδηλώσεις

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Απρίλιος 20174 Εκδηλώσεις
Μάρτιος 20172 Εκδηλώσεις
Φεβρουάριος 20172 Εκδηλώσεις
Ιανουάριος 20171 Εκδήλωση
Δεκέμβριος 20161 Εκδήλωση