Εκδηλώσεις

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Μάιος 20172 Εκδηλώσεις
Απρίλιος 20172 Εκδηλώσεις
Μάρτιος 20173 Εκδηλώσεις
Φεβρουάριος 20172 Εκδηλώσεις
Δεκέμβριος 20161 Εκδήλωση