Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Ιανουάριος 20192 Εκδηλώσεις
Δεκέμβριος 20182 Εκδηλώσεις
Νοέμβριος 20182 Εκδηλώσεις
Οκτώβριος 20183 Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 20181 Εκδήλωση