Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Φεβρουάριος 20183 Εκδηλώσεις
Ιανουάριος 20181 Εκδήλωση
Δεκέμβριος 20173 Εκδηλώσεις
Νοέμβριος 20171 Εκδήλωση
Οκτώβριος 20172 Εκδηλώσεις