Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Μάιος 20191 Εκδήλωση
Απρίλιος 20193 Εκδηλώσεις
Μάρτιος 20192 Εκδηλώσεις
Φεβρουάριος 20193 Εκδηλώσεις
Ιανουάριος 20191 Εκδήλωση