Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Μάιος 20171 Εκδήλωση
Απρίλιος 20171 Εκδήλωση
Μάρτιος 20173 Εκδηλώσεις
Φεβρουάριος 20172 Εκδηλώσεις
Ιανουάριος 20171 Εκδήλωση
Δεκέμβριος 20162 Εκδηλώσεις