Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Δεκέμβριος 20172 Εκδηλώσεις
Νοέμβριος 20172 Εκδηλώσεις
Οκτώβριος 20171 Εκδήλωση
Σεπτέμβριος 20173 Εκδηλώσεις
Μάιος 20171 Εκδήλωση
Απρίλιος 20171 Εκδήλωση