1.3.2013

Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης ΠΙΟΠ

 Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης ΠΙΟΠ

Η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς άνοιξε για το κοινό στη νέα της διεύθυνση Σαλαμίνος 72-74, 17675 Καλλιθέα.