5.3.2015

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης

Το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης ΠΙΟΠ θα παραμείνει κλειστό για το κοινό την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015.