1.11.2018

Πρόγραμμα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018

Πρόγραμμα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018

Ενημερωθείτε για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς που προγραμματίζονται για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2018


Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Μουσείο
Μετάξης

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης
Μουσείο Ελιάς
και Ελληνικού Λαδιού

Μουσείο Βιομηχανικής
Ελαιουργίας Λέσβου

Μουσείο
Πλινθοκεραμοποιίας

Μουσείο
Μαρμαροτεχνίας

Μουσείο Περιβάλλοντος
Στυμφαλίας

Μουσείο
Μαστίχας Χίου

Μουσείο
Αργυροτεχνίας