16.2.2017

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Μουσείου Μετάξης

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Μουσείου Μετάξης

Λόγω εργασιών συντήρησης εκθεμάτων, η είσοδος στο Μουσείο Μετάξης είναι ελεύθερη.