Σημαντική ενημέρωση για τα προσωπικά σας δεδομένα

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο καθώς και στοιχεία που αφορούν τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών, όπως περιοχές ενδιαφέροντος και θεματικές ενότητες με σκοπό την επικοινωνία με το κοινό και την ενημέρωση σχετικά με δράσεις που προωθούν τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία, καθώς και τη σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον.


Τα δεδομένα που συλλέγονται, τηρούνται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς  σε ηλεκτρονικό αρχείο και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω, δεν διαβιβάζονται περαιτέρω, ενώ παράλληλα τηρούνται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων αυτών.


Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε,  μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτών ή να τα διορθώσετε, σε περίπτωση που είναι ανακριβή και πιο συγκεκριμένα έχετε τα δικαιώματα που απορρέουν από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας και μπορείτε να τα ασκείτε απευθυνόμενοι στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (Αγγέλου Γέροντα 6, Αθήνα Τ.Κ. 10558. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3256922) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση piop@piraeusbank.gr.


Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε οποτεδήποτε από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter του Πολιτιστικού ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, χρησιμοποιώντας την επιλογή Διαγραφή – Unsubscribe.


Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα γιατί εσείς ή κάποιος που χρησιμοποίησε τη διεύθυνσή σας, εγγράφηκε στη λίστα αποδεκτών του newsletter του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή σας από τη λίστα αποδεκτών του newsletter, μπορείτε να διαγραφείτε χρησιμοποιώντας την επιλογή Διαγραφή – Unsubscribe, που εμφανίζεται αμέσως κάτωθι.