Μήνυμα της Προέδρου

Το 2013, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς κλείνει μία δεκαετία προσφοράς στη διάσωση, την καταγραφή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ταυτότητας του τόπου.

Στο διάστημα αυτό,  δημιουργήσαμε, σε συνεργασία με την Πολιτεία,  ένα δίκτυο επτά Θεματικών Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προβολή της παραγωγικής ιστορίας του τόπου μας, με την ανάδειξη παραδοσιακών τρόπων για την επεξεργασία των τοπικών φυσικών πόρων.

Είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε περίπου 800 χιλιάδες Έλληνες και ξένους επισκέπτες στα Μουσεία μας και να μοιραστούμε μαζί τους τη δουλειά μας.

Κατά την επόμενη διετία, θα εμπλουτίσουμε το Δίκτυό μας με δύο ακόμα Θεματικά Μουσεία, επίσης στην περιφέρεια: το Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα και το Μουσείο Μαστίχας Χίου.

Στο ίδιο διάστημα, στηρίξαμε περισσότερες από διακόσιες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες για τη διάσωση της παραδοσιακής, βιοτεχνικής και βιομηχανικής τεχνολογίας της χώρας μας. Παράλληλα, με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, αναλάβαμε τη διάσωση και την οργάνωση των αρχείων του Ομίλου, τα οποία αποτυπώνουν όχι μόνο τη βιομηχανική και βιοτεχνική ιστορία της χώρας μας, αλλά και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που τη διαμόρφωσαν, ή που διαμορφώθηκαν από αυτή.

Τώρα, είμαστε έτοιμοι για μια νέα προσπάθεια: να αναδείξουμε τη στενή σχέση μεταξύ του πολιτισμού και του περιβάλλοντος,  κρίσιμων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας. Στο επόμενο διάστημα, θα ξεδιπλώσουμε σταδιακά τις νέες μας δράσεις, με έμφαση στην εξωστρέφεια και αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη νέα γνώση, την καινοτομία και την τεχνολογία.

Ο νέος ιστότοπος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, ο οποίος εντάσσεται στη νέα αυτή προσπάθεια, την οποία και υποστηρίζει, θα εμπλουτίζεται συνεχώς με τις δράσεις του Ιδρύματος. Σας προσκαλώ να περιηγηθείτε στις σελίδες του και να συμβάλετε στην προσπάθειά μας, με τη συμμετοχή σας στις πρωτοβουλίες και στα προγράμματα του ΠΙΟΠ, με την επίσκεψη στα Μουσεία μας, με την αξιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου και της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, με τη γνωριμία σας με τα πωλητήρια των Μουσείων και με το κεντρικό πωλητήριο στην Αθήνα.

 

 
 Σοφία Ζ. Στάϊκου
Πρόεδρος Δ.Σ.