Στόχοι

Οι βασικοί καταστατικοί στόχοι του ιδρύματος είναι:
 • Η καταγραφή και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας του τόπου
 • Η διάσωση της παραδοσιακής, βιοτεχνικής και βιομηχανικής τεχνολογίας της χώρας μας
 • Η σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
Οι στόχοι του ιδρύματος επιτυγχάνονται με:
 • Τη δημιουργία και διαχείριση δικτύου θεματικών τεχνολογικών μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, στα οποία προβάλλεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της παραγωγής στην αντίστοιχη περιοχή, αναδεικνύοντας το τρίπτυχο Άνθρωπος-Περιβάλλον-Πολιτισμός
 • Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών
 • Την οργάνωση ιστορικού αρχείου, συνδεδεμένου με την οικονομική, τραπεζική, βιομηχανική και αγροτική ιστορία του τόπου
 • Τη λειτουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, ανοιχτής στο κοινό
 • Την οργάνωση ποικίλων επιστημονικών και πολιτιστικών δράσεων
 • Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, με έμφαση στις μαθητικές ηλικίες
 • Τη συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο για τη χάραξη στρατηγικών στον χώρο του πολιτισμού
 • Τη συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς φορείς αναγνωρισμένου κύρους