Ιδιοκτησιακό καθεστώς και αξιοποίηση της αγροτικής γης στην Ελλάδα

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και αξιοποίηση της αγροτικής γης στην Ελλάδα

Θανάσης Τσούμας, Δημήτρης Τασιούλας
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
Αθήνα 1986, σελ. 115, πίν. 38, διαγρ. 11

€ 10