Κατάλογος

Το υλικό της Βιβλιοθήκης του ΠΙΟΠ αποτελείται από την κύρια συλλογή βιβλίων, τη συλλογή των περιοδικών εκδόσεων και τις ειδικές συλλογές. Οι συλλογές χωρίζονται σε αυτές που είναι προσβάσιμες μέσω ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιβλιοθηκών και αυτές που είναι προσβάσιμες μόνο μέσω δελτιοκαταλόγων.

Οι τίτλοι που είναι προσβάσιμοι μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) μπορούν να αναζητηθούν από το περιβάλλον «Αργώ» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).


   Αναζήτηση τίτλων Βιβλιοθήκης ΠΙΟΠ

  • 0 Άρθρα