Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Αύγουστος 20201 Εκδήλωση
Ιούλιος 20201 Εκδήλωση
Μάρτιος 20201 Εκδήλωση
Φεβρουάριος 20202 Εκδηλώσεις
Ιανουάριος 20202 Εκδηλώσεις
Δεκέμβριος 20192 Εκδηλώσεις
Νοέμβριος 20191 Εκδήλωση