Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Μάρτιος 20202 Εκδηλώσεις
Φεβρουάριος 20203 Εκδηλώσεις
Ιανουάριος 20202 Εκδηλώσεις
Δεκέμβριος 20192 Εκδηλώσεις
Νοέμβριος 20191 Εκδήλωση