Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Δεκέμβριος 20191 Εκδήλωση
Νοέμβριος 20191 Εκδήλωση
Οκτώβριος 20191 Εκδήλωση
Ιούλιος 20191 Εκδήλωση
Ιούνιος 20194 Εκδηλώσεις
Μάιος 20192 Εκδηλώσεις