Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Σεπτέμβριος 20203 Εκδηλώσεις
Ιούλιος 20201 Εκδήλωση
Ιούνιος 20202 Εκδηλώσεις
Μάρτιος 20203 Εκδηλώσεις
Φεβρουάριος 20201 Εκδήλωση