Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Νοέμβριος 20203 Εκδηλώσεις
Οκτώβριος 20203 Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 20202 Εκδηλώσεις
Αύγουστος 20201 Εκδήλωση
Ιούλιος 20201 Εκδήλωση