Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Σεπτέμβριος 20202 Εκδηλώσεις
Αύγουστος 20201 Εκδήλωση
Ιούλιος 20202 Εκδηλώσεις
Μάρτιος 20203 Εκδηλώσεις
Φεβρουάριος 20202 Εκδηλώσεις