Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Φεβρουάριος 20201 Εκδήλωση
Ιανουάριος 20201 Εκδήλωση
Δεκέμβριος 20194 Εκδηλώσεις
Νοέμβριος 20193 Εκδηλώσεις
Οκτώβριος 20191 Εκδήλωση