Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Οκτώβριος 20202 Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 20201 Εκδήλωση
Ιούλιος 20202 Εκδηλώσεις
Μάρτιος 20201 Εκδήλωση
Φεβρουάριος 20202 Εκδηλώσεις
Ιανουάριος 20202 Εκδηλώσεις