Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει ποικίλες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τη φιλοξενία δικών τους πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

Δείτε τις εκδηλώσεις ανά χώρο διεξαγωγής:

Δίκτυο Μουσείων

Νοέμβριος 20192 Εκδηλώσεις
Οκτώβριος 20194 Εκδηλώσεις
Σεπτέμβριος 20191 Εκδήλωση
Αύγουστος 20192 Εκδηλώσεις
Ιούλιος 20191 Εκδήλωση