«Διεθνή πρότυπα: H εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική». Σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

«Διεθνή πρότυπα: H εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική». Σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη
27.11.2015
28.11.2015


«Διεθνή πρότυπα: Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική»

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

 

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνουν στη Θεσσαλονίκη εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Διεθνή πρότυπα: Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική, στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Λαδάδικα), στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2015. Το σεμινάριο απευθύνεται στους εργαζόμενους σε αρχειακούς φορείς και τα μέλη της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας και έχει ως στόχο την εκπαίδευσή τους στα πρότυπα περιγραφής των αρχείων:

•      Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), Αθήνα 2002,

•    Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες, Αθήνα 2012,

•      Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Λειτουργιών, Αθήνα 2014 και

•      Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων, Αθήνα 2014,

έτσι όπως αυτά έχουν εκπονηθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων και εκδοθεί σε ελληνική μετάφραση από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία.

Η ανάγκη δημιουργίας προτύπων για την περιγραφή των αρχείων προέκυψε σχετικά πρόσφατα (δεκαετία 1970) και οφείλεται στην απαίτηση των πολιτών να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχουν τα αρχεία επιτυγχάνεται εύκολα και αποτελεσματικά μόνο μέσα από την ύπαρξη κατάλληλων εργαλείων έρευνας που διευκολύνουν την αναζήτησή τους. Η εισαγωγή της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην επεξεργασία των αρχείων έδωσε επιπλέον στους αρχειακούς φορείς την ευκαιρία να δημιουργήσουν δυναμικά εργαλεία έρευνας, που διευκολύνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούν.

Από το 1995, η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία φροντίζει, με την Επιτροπή Επιμόρφωσης, την Επιτροπή Ορολογίας και σήμερα με την Επιτροπή Εφαρμογής Προτύπων (ΕΑΕ/ΕΕΠ), να παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις στη δημιουργία και εφαρμογή προτύπων και να μεταφέρει στην Ελλάδα τη διεθνή τεχνογνωσία με τη μετάφρασή τους στα ελληνικά. Ήδη, χάρη στην πρωτοβουλία αυτή της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, οι κυριότεροι ελληνικοί αρχειακοί φορείς χρησιμοποιούν πλέον για την περιγραφή των αρχείων τους το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙΠΑΠ) και προετοιμάζονται για την εισαγωγή και των υπολοίπων προτύπων.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς διαχειρίζεται ογκώδες και πολύτιμο αρχειακό υλικό, μέσω του οποίου ανασυγκροτείται σημαντικό μέρος της οικονομικής ιστορίας, τραπεζικής, βιομηχανικής και αγροτικής, της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος έχει ενσωματώσει και διατηρεί τα ιστορικά αρχεία των τραπεζών τις οποίες απορρόφησε η Τράπεζα Πειραιώς στο παρελθόν, καθώς και αρχεία φορέων και επιχειρήσεων που συνδέθηκαν μαζί τους. Απευθυνόμενο σε ομάδες κοινού και πέραν της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, το Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ εφαρμόζει τις αρχές και τις καλές πρακτικές της αρχειονομίας και επιθυμεί να συμβάλει στην περαιτέρω εμπέδωσή τους, καθώς και στη διαρκή κατάρτιση των αρχειονόμων που καλούνται να τις εφαρμόσουν.

Καρπός της συνεργασίας των δύο φορέων υπήρξε το σεμινάριο με το ίδιο περιεχόμενο που υλοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 2014 καθώς και το εργαστήριο για την εφαρμογή του Προτύπου Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων τον Μάρτιο 2015, επίσης στην Αθήνα.

Οι οργανωτές φιλοδοξούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην επιμόρφωση των εργαζομένων σε όλους τους αρχειακούς φορείς της χώρας, με σειρά των σεμιναρίων και εργαστηρίων που προγραμματίζονται, ώστε η κατανόηση και υιοθέτηση των προτύπων να έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή τους στην ελληνική αρχειακή καθημερινότητα με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

 

Πληροφορίες: Αρετή Μακρή, Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής

τηλ.: 2310-855255, φαξ: 2310-816981, e-mail: seminars@eae.org.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ