Παράταση της περιοδικής έκθεσης «ντρίλια και ρετσίνες», 1872-1981 στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Παράταση της περιοδικής έκθεσης  «ντρίλια και ρετσίνες», 1872-1981 στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
28.2.2017

 

Παρατείνεται έως και 28 Φεβρουαρίου 2017 η έκθεση «ντρίλια και ρετσίνες», 1872-1981, η οποία παρουσιάζεται στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ.  Η έκθεση αναδεικνύει με λιτό και κατανοητό τρόπο την ιστορία της κλωστοϋφαντουργίας των Αδερφών Ρετσίνα, ενταγμένης στο πλαίσιο του κλάδου της, κι αντιμετωπίζει όλα τα βασικά στοιχεία της ιστορίας επιχειρήσεων: οικογενειακή παράδοση, χρηματοδότηση και καινοτομία, επιλογές των επιχειρηματικών προσωπικοτήτων, βιομηχανική εγκατάσταση και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα αλλά και συμβολικό κεφάλαιο και υλικός πολιτισμός των επιχειρηματιών.

Η ιστορία της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα συνδέεται με τις πρώιμες προσπάθειες για εκβιομηχάνιση της χώρας. Η κλωστοϋφαντουργία των Αδερφών Ρετσίνα, μία από τις πρώτες επιχειρήσεις που αποτέλεσαν τη βάση για τη βιομηχανική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους, υπήρξε για ένα διάστημα η μεγαλύτερη κλωστοϋφαντουργία της χώρας, καλύπτοντας το 72% της ετήσιας παραγωγής. Στα περισσότερα από εκατό χρόνια του βίου της, πέρασε από στάδια ανασυγκρότησης και ευημερίας, ύφεσης και περιορισμού, αναγκαστικής διαχείρισης κι ελέγχου αλλά και ανάκαμψης. Μετατρεπόμενη από οικογενειακή επιχείρηση σε ανώνυμη εταιρεία, δημιούργησε ολοκληρωμένο φάσμα επεξεργασίας νημάτων, κατασκευής υφασμάτων από φυσικές και τεχνητές ίνες και έτοιμο ένδυμα. Στην πορεία της ανακλώνται φάσεις βιομηχανικής ανάπτυξης του ελληνικού κράτους, πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων, η ανάδειξη προσωπικοτήτων στον βιομηχανικό και πολιτικό χώρο και η διαμόρφωση του βιομηχανικού και αστικού χώρου.

Η έκθεση περιλαμβάνει 140 τεκμήρια και αντικείμενα από τις συλλογές του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ, των Γενικών Αρχείων του Κράτους, του Ελληνικού Λογοτεχνικού & Ιστορικού Αρχείου-ΜΙΕΤ, ιδιωτικής συλλογής καθώς και άγνωστο οπτικοακουστικό τεκμήριο από τη γραμμή παραγωγής της εταιρείας τον Μεσοπόλεμο.

Ώρες επίσκεψης: 9-5 μμ. καθημερινώς (για την πραγματοποίηση ξενάγησης επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 210 3418051).

 

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418051  |  www.piop.gr