Η διοίκηση της Α.Τ.Ε. στις απαρχές της. Κωνσταντίνος Β. Γόντικας (1930-1935)

Η διοίκηση της Α.Τ.Ε. στις απαρχές της. Κωνσταντίνος Β. Γόντικας (1930-1935)

Επιμέλεια: Ευάγγελος Δ. Πρόντζας
Ιστορικό Αρχείο Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, Σειρά 2: Αρχεία Διοικητών
Αθήνα 2007, σελ. 373, εικ. 23, πίν. 17, διαγρ. 21, σχήμ. 16
ISBN 960-8405-38-6

€ 40