Η δυναμική του αγροτικού εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Η δυναμική του αγροτικού εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Λεωνίδας Καλλιβρετάκης
Μορφωτικό Ινστιτούτο Aγροτικής Τράπεζας
Αθήνα 1990, σελ. 465, εικ. 120, πίν. 42, διαγρ. 5
ISBN 960-8405-02-5

€ 25