Ελάτε να υφάνουμε! ..Μουσείο Μετάξης (Σουφλί)

Ελάτε να υφάνουμε! ..Μουσείο Μετάξης (Σουφλί)

Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Μετάξης  "Ελάτε να υφάνουμε", είναι διαθέσιμο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή φυλλάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:

   Πώς φτιάχνεται η κλωστή;

   Πώς βάφεται;

   Πώς υφαίνεται;

  Ανακαλύψτε ιστορίες για την υφαντική από τη μυθολογία την αρχαιότητα και την παράδοση!