Η Μηχανή του Κοινού…Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (Αγ. Παρασκευή)

Η Μηχανή του Κοινού…Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (Αγ. Παρασκευή)

Ο εκπαιδευτικός αυτός φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:

Το βιβλίο του εκπαιδευτικού, μια μουσειοπαιδαγωγική προσέγγιση σε κείμενα της Νίκης Νικονάνου (αναλύει το περιεχόμενο του φακέλου, δίνει οδηγίες χρήσης προς τους εκπαιδευτικούς και παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό οργανωμένο σε τρεις ηλιακές ομάδες).

  Τρία πακέτα με κάρτες δραστηριότητας για τα παιδιά:

1. Καρτέλες παραγωγής,
2. Φύλλα εξερεύνησης,
3. Καρτέλες ρόλων.

  Βιβλία-βοηθήματα για τον εκπαιδευτικό:

1. Οδηγός του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, Αθήνα 2008 (επεξεργασία κειμένων από την Αλεξάνδρα Μπούνια),
2. Ευρυδίκη Σιφναίου, Βιομηχανία και κοινοτισμός. «Η Μηχανή του Κοινού» στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, Αθήνα 2007,
3. Αντώνης Πλυτάς, Πυρηνελαιουργία, ραφιναρία, σαπωνοποιία, Αθήνα 2007,
4. Αντώνης Πλυτάς, Η ένταξη της ατμοκίνησης και της ντιζελοκίνησης στο χώρο της βιομηχανικής ελαιουργίας, Αθήνα 2007,
5. Αντώνης Πλυτάς, Βιομηχανική ελαιουργία, Αθήνα 2007.