Η ιστορία της γέρικης ελιάς και οι περιπέτειες του λαδιού...Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη)

Η ιστορία της γέρικης ελιάς και οι περιπέτειες του λαδιού...Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη)

Ο φάκελος αυτός περιέχει τα ακόλουθα:

   Έντυπο για τον εκπαιδευτικό, με πληροφοριακό υλικό και προτάσεις δραστηριοτήτων

   Κάρτες με δραστηριότητες για α) Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Δημοτικού β) Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού γ) Γυμνάσιο.

  Ο φάκελος συμπληρώνεται με το βιβλίο "Της ελιάς το δάκρυ" (λαϊκό παραμύθι από τη Σάμο) για παιδιά του Δημοτικού και το βιβλίο "Δρόμοι του λαδιού στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο κατά την αρχαιότητα"
του Γ. Α. Πίκουλα για τα μεγαλύτερα παιδιά, καθώς και παιχνίδια, CD και άλλες εκδόσεις του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού.