Με τη δύναμη του νερού...Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (Δημητσάνα)

Με τη δύναμη του νερού...Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (Δημητσάνα)

Ο φάκελος αυτός περιέχει τα ακόλουθα:

  Ο "Νερόμυλος και η Νεροτριβή" (έντυπο για τον εκπαιδευτικό, με πληροφοριακό υλικό και προτάσεις δραστηριοτήτων)

  Ο "Μπαρουτόμυλος" (έντυπο για τον εκπαιδευτικό, με πληροφοριακό υλικό και προτάσεις δραστηριοτήτων)

  "Τα ταμπάκικα" (έντυπο για τον εκπαιδευτικό, με πληροφοριακό υλικό και προτάσεις δραστηριοτήτων)

Ο φάκελος συμπληρώνεται με το βιβλίο Το ημερολόγιο ενός ταμπάκη (παραμύθι για παιδιά του Δημοτικού) της Νίκης Ψαρράκη-Μπελεσιώτη, με εκδόσεις του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης καθώς και τη βιντεοταινία Λούσιος: το ποτάμι και η ζωή.