Παιχνίδια μυστικά στης λίμνης τα νερά! ..Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Παιχνίδια μυστικά στης λίμνης τα νερά! ..Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας "Παιχνίδια μυστικά στης λίμνης τα νερά", είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα:

  Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό: Διαρθρώνεται σε έξι ενότητες, που αφορούν α) στη γεωγραφική θέση της λεκάνης της Στυμφαλίας και τα βασικά γεωφυσικά της χαρακτηριστικά, β) στις διαδικασίες διαμόρφωσης των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής γ)στο γεωλογικό υπόβαθρο δ) στα φυτά ε) στα ζώα και στ) στην αξιοποίηση του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις εκθεσιακές ενότητες και τη σχολική ύλη, επισημαίνει θέματα προς συζήτηση, ενώ προτείνει δραστηριότητες που υλοποιούνται στο χώρο του μουσείου.

  Επιδαπέδιο Παιχνίδι: Το επιδαπέδιο παιχνίδι αποτελεί μια διαδρομή στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, αυτή τη φορά όμως με ζάρι και πιόνια! Διατίθεται προς αξιοποίηση και σε φυσική μορφή στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.

  Συνοδευτικό φυλλάδιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Περιγράφει αναλυτικά τις ενότητες του μουσείου, δίνει πληροφορίες σχετικά με τα εποπτικά μέσα και τις οπτικοακουστικές – ψηφιακές παραγωγές και γενικά στοχεύει να προετοιμάσει τον εκπαιδευτικό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πριν από την επίσκεψή του στο μουσείο. Το φυλλάδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά και αυτόνομα, αντί οδηγού, για τους εκπαιδευτικούς που προτιμούν απλά να ξεναγήσουν την τάξη τους στο μουσείο.