Μαρμαράς θε’ να γενώ τα μάρμαρα να πελεκώ…Μουσείο Μαρμαροτεχνίας (Τήνος)

Μαρμαράς θε’ να γενώ τα μάρμαρα να πελεκώ…Μουσείο Μαρμαροτεχνίας (Τήνος)

O εκπαιδευτικός φάκελος του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας εκτός από το βιβλίο του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει: 

Για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, φυλλάδια, παιχνίδια):

• Φλωράκης Α.Ε., Μουσείο Μαρμαροτεχνίας. Οδηγός, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2009

• Φλωράκης Α.Ε., Η τηνιακή μαρμαροτεχνία. Iστορία και τεχνική, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2008

• Φλωράκης Α.Ε., Οδοιπορικό στην Τήνο του μαρμάρου, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2008

• Ενημερωτικό έντυπο του Μουσείου

• Αφίσα με δείγματα ελληνικού μαρμάρου

 

Για μαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού:

• «Αναζητώντας τον Πέτρο Μαρμαράκο» (φυλλάδιο εξερεύνησης)

• Σχέδιο φεγγίτη

• Μπαλάσκα Α. και Φουσέκης Δ., Το πετροκάραβο, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2009

• Μιχαήλ Γ., Οι νότες που σμιλεύουν το μάρμαρο, ΠΙΟΠ (υπό έκδοση)

 

Για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού:

• «Αναζητώντας τον Πέτρο Μαρμαράκο» (φυλλάδιο εξερεύνησης)

• «Στα βάθη της Βαθής» (αφίσα και έντυπο με επεξηγηματικές λεζάντες, φωτογραφίες της επιχείρησης Καραγεώργη στη Βαθή)

• Μπαλάσκα Α. και Φουσέκης Δ., Το πετροκάραβο, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2009

• «Ανάγλυφα επαγγελμάτων» (παιχνίδι με κάρτες)

 

Για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, φυλλάδια, παιχνίδια):

• Φλωράκης Α.E., Μουσείο Μαρμαροτεχνίας. Οδηγός, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2009

• Φλωράκης Α.E., Η τηνιακή μαρμαροτεχνία. Iστορία και τεχνική, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2008

• Φλωράκης Α.E., Οδοιπορικό στην Τήνο του μαρμάρου, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2008

• Φλωράκης Α.E., Παλιά λατομεία και σχιστήρια της Τήνου, ΠΙΟΠ, Αθήνα 2018

• Ενημερωτικό έντυπο του Μουσείου

• Αφίσα με δείγματα ελληνικού μαρμάρου

 

Για μαθητές Γυμνασίου:

• «Αναζητώντας τον Πέτρο Μαρμαράκο» (φυλλάδιο εξερεύνησης)

• «Μεγάλοι μαστόροι» (κάρτες με έργα μαρμαρογλυπτών)

• «Ανάγλυφα επαγγελμάτων» (παιχνίδι με κάρτες)

 

Για μαθητές Λυκείου:

• «Μεγάλοι μαστόροι» (κάρτες με έργα μαρμαρογλυπτών)