Η συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης (The Making of the English Working Class)

Η συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης (The Making of the English Working Class)

E.P. Thompson
Μετάφραση: Γιάννης Παπαδημητρίου
Επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγή στην ελληνική έκδοση: Αντώνης Λιάκος
Αθήνα 2018, σ. 840
ISBN 978-960-244-201-2
€ 45,00

Ο Βρετανός ιστορικός Edward Palmer Thompson (1924-1993), πιο γνωστός ως E.P. Thompson, επηρέασε καθοριστικά, κυρίως με το έργο του The Making of the English Working Class (1963), την ανάπτυξη του κλάδου της Κοινωνικής Ιστορίας. Έτσι, η ελληνική έκδοση του βιβλίου με τον τίτλο Η συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης, μπορεί να θεωρηθεί εξαιρετικό γεγονός στην εγχώρια βιβλιοπαραγωγή. Το βιβλίο του Thompson αποτελεί σημείο αναφοράς στη διεθνή βιβλιογραφία και απαραίτητο βιβλιογραφικό εργαλείο για το επιστημονικό-ερευνητικό και ευρύ κοινό που μελετά και ενδιαφέρεται για την ιστορική περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης, για τις τεχνολογικές και οικονομικές παραμέτρους της εποχής, αλλά και για το πεδίο της μικροϊστορίας, σε άμεση συνάρτηση με το κοινωνικό γίγνεσθαι και τον ίδιον τον άνθρωπο.

Η συγκρότηση της εργατικής τάξης αποτελεί μείζον γεγονός της οικονομικής, της πολιτικής, αλλά και της πολιτισμικής Ιστορίας. Δεν υπήρξε απλώς απόρροια του εργοστασιακού συστήματος, ούτε μιας εξωτερικής δύναμης, της λεγόμενης Βιομηχανικής Επανάστασης, η οποία επέδρασε σε ένα άμορφο, ανθρώπινο υλικό και παρήγαγε, τελικά, μια «νέα φυλή ανθρώπων». Οι αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις και στις εργασιακές συνθήκες που συνδέονται με τη βιομηχανική επανάσταση δεν επιβλήθηκαν σε ακατέργαστο ανθρώπινο υλικό, αλλά στον «εκ γενετής ελεύθερο Άγγλο». Ο εργοστασιακός εργάτης ήταν κληρονόμος αναγνωρισμένων δικαιωμάτων των χωρικών, αντιλήψεων περί ισότητας ενώπιον του νόμου, χειροτεχνικών και βιοτεχνικών παραδόσεων. Εν ολίγοις, στη συγκρότηση της αγγλικής εργατικής τάξης συνέβαλαν τόσο εξωτερικοί παράγοντες, όσο και η ίδια η εργατική τάξη.