Το βιομηχανικό συγκρότημα της χαρτοποιίας Αιγίου

Το βιομηχανικό συγκρότημα της χαρτοποιίας Αιγίου

Αλεξίου Μαργαρίτα - Εμμανουλοπούλου Ελένη
Αθήνα 2005,
σελ. 144, εικ. 125, σχ. 35
ΙSΒΝ 960-244-083-Χ
€ 16,96
Η Χαρτοποιία Αιγίου υπήρξε μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες του νομού Αχαΐας. Από το 1927, όταν άρχισε να λειτουργεί το εργοστάσιο, έως το 1991, που έκλεισε οριστικά, η επιχείρηση διέγραψε σημαντική πορεία, αποκτώντας πανελλαδική εμβέλεια. Το συγκρότημα περιλαμβάνει ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας κτίρια, διαφόρων χρονικών περιόδων, ενώ ένα μεγάλο τμήμα του μηχανολογικού του εξοπλισμού διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Η αναγνώριση, περιγραφή, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση του βιομηχανικού συνόλου, καθώς και η καταγραφή του μηχανολογικού του εξοπλισμού, αποτελούν αντικείμενο αυτής της μελέτης, η οποία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση γενικών παρατηρήσεων και συμπερασμάτων.