Η ζωή και το έργο του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1811-1885). Το ιστορικό αποτύπωμα ως οδηγός συνεκδοχικών παρεμβάσεων και διαμεσολαβήσεων με το παρόν

Η ζωή και το έργο του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1811-1885). Το ιστορικό αποτύπωμα ως οδηγός συνεκδοχικών παρεμβάσεων και διαμεσολαβήσεων με το παρόν

Φιλιππίδης Δημήτρης
Αθήνα 1995,
σελ. 374, εικ. 301
ISBN 960-244-034-1

€ 31,80

Η πρωτότυπη αυτή μελέτη αποτελεί μια ολοκληρωμένη θεώρηση του έργου, της πνευματικής προσφοράς και του βίου του Λύσανδρου Καυταντζόγλου, ενός από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες του περασμένου αιώνα και ρυθμιστικού παράγοντα της σημερινής εικόνας της Αθήνας.