Οθωμανικά ναυπηγεία στον παραδοσιακό ελληνικό χώρο

Οθωμανικά ναυπηγεία στον παραδοσιακό ελληνικό χώρο

Μπεκιάρογλου-Εξαδακτύλου Αικατερίνη
Αθήνα 1994,
σελ. 181, εικ. 33, διαγρ. 5, πίν. 16, χάρτ. 10
ISBN 960-244-030-9

€ 14,84

Το έργο απαντά στο ερώτημα πώς οι Οθωμανοί, λαός νομαδικός, απέκτησαν στόλο-φόβητρο των Δυτικών Δυνάμεων με την επαναλειτουργία κυρίως παλαιών βυζαντινών ναυπηγείων και τη βοήθεια Ελλήνων ναυπηγοξυλουργών. Σε παράρτημα παρουσιάζονται οι τύποι των πλοίων που κατασκευάζονταν στον παραδοσιακό ελληνικό χώρο μαζί με πλούσιο τεκμηριωτικό υλικό.