Ανθρωπολογικά Μουσειολογικά. Μικρά μελετήματα

Ανθρωπολογικά Μουσειολογικά. Μικρά μελετήματα

Παπαδόπουλος Στέλιος Αγ.
Αθήνα 2003,
σελ. 560
ISBN 960-244-078-3

€ 31,80

Τα κείμενα που αναδημοσιεύονται στον τόμο αυτό είναι απαντήσεις σε πιεστικά αιτήματα της επαγγελματικής καθημερινότητας (1969-2002) για καίρια θέματα της σπουδής και διαχείρισης του νεοελληνικού πολιτισμού. Στο μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούν κατάθεση μαρτυρίας, χρήσιμη για όποιον επιχειρήσει μια κριτική ανασκόπηση των τομέων της πολιτισμικής ανθρωπολογίας, και μάλιστα του υλικού πολιτισμού, της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και της μουσειολογίας.