Μακεδονία

Μακεδονία

Αθήνα 1997,
σελ. 260, εικ., σχέδ. και χάρτ. 187
(συνεπιχορήγηση με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού)
ISBN 960-534-008-9

€ 12,72

Η έκδοση αυτή δεν περιορίζεται στην απλή περιήγηση ή την παράθεση των ιστορικών τόπων, αλλά δίνει στον αναγνώστη το υπόβαθρο και τις προϋποθέσεις - φυσικές, ιστορικές, κοινωνικές - οι οποίες συνέβαλαν στη δημιουργία των πολιτιστικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον χώρο. Η έκταση των παρεχομένων πληροφοριών και ο πλούτος του εικονογραφικού υλικού, συνδυαζόμενα με το πρακτικό σχήμα του βιβλίου, το κάνουν ένα σπάνιο συνοδό του επισκέπτη.