Πολιτιστικός χάρτης Αρκαδίας

Πολιτιστικός χάρτης Αρκαδίας

Αθήνα 1997 (ελληνικά και αγγλικά),
σελ. 32 + χάρτης, εικ. 52
(συνεπιχορήγηση με τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Πελοποννήσου)
ISBN 960-244-040-6 και 960-244-041-4

€ 7,42

Ο χάρτης αυτός αποτελεί μια εκδοτική καινοτομία: περιλαμβάνει πολιτισμικά στοιχεία του νομού Αρκαδίας και της Γορτυνίας ειδικότερα, και προτείνει διαδρομές για την επίσκεψη στα πολιτισμικά μνημεία και στις εξαιρετικού φυσικού κάλλους περιοχές. Ο χάρτης συνοδεύεται από ένα πυκνογραμμένο και εικονογραφημένο έντυπο, στο οποίο περιέχονται σημαντικές πληροφορίες για το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον.