Θράκη

Θράκη

Μπακιρτζής Χαράλαμπος - Τριαντάφυλλος Διαμαντής κ.ά.
Αθήνα 2002,
β΄ βελτιωμένη έκδοση [1989/1992]
(ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά),
σελ. 96, εικ. 41, σχέδ. και χάρτ. 31

€ 5,30

Το πρώτο αυτό βιβλίο της σειράς των πολιτιστικών οδηγών είναι αφιερωμένο στην ακριτική Θράκη, μια περιοχή του ελλαδικού χώρου στενά συνδεδεμένη με τη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού από τα προϊστορικά και ομηρικά χρόνια.