Ερμής ο Κερδώος, ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαιδεία, Εν Βενετία 1815

Ερμής ο Κερδώος, ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαιδεία, Εν Βενετία 1815

Παπαδόπουλος Νικόλαος
Πρόλογος: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης
Επιμέλεια: Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης
Αθήνα 1989,
τόμος A΄: σελ. ιστ + 167 + 341,
τόμος Β΄: σελ. 407, τόμος Γ΄: σελ. 477, τόμος Δ΄: σελ. 451
και Παράρτημα ανατύπωσης (εκδιδόμενο για πρώτη φορά): σελ. 180
ISBN 960-244-000-7

€ 42,40

Πρόκειται για φωτοαναστατική έκδοση της πρώτης τετράτομης εμπορικής εγκυλοπαιδείας του Ν. Παπαδόπουλου, Ερμής ο Κερδώος - Εμπορική Εγκυκλοπαιδεία, Βενετία 1815-1817, και συμπληρώνεται με έναν πέμπτο τόμο με εκτενή εισαγωγή και ευρετήριο ονομάτων. Το έργο αποτελείται από την ιστορία και θεωρία του εμπορίου και από δύο λεξικά εμπορικής ύλης και γεωγραφίας.