Γεωργίου Π. Χαριτάκη. Έργων επιτομή

Γεωργίου Π. Χαριτάκη. Έργων επιτομή

Εισαγωγή και επιμέλεια: Μαργαρίτα Δρίτσα
Βιβλιογραφικός κατάλογος: Βίκυ Πάτσιου
Αθήνα 1990,
σελ. νη΄ + [2] + 564
ISBN 960-244-009-0

€ 12,72

Ο ογκώδης αυτός τόμος επιχειρεί να παρουσιάσει την προσφορά του Γεωργίου Χαριτάκη (1885-1943) στην οικονομική κυρίως σκέψη και την πολιτική πρακτική της εποχής του. Περιλαμβάνει πρόλογο και μιαν εισαγωγή που τον εντάσσει στην εποχή του (με αναλυτικό σχολιασμό ορισμένων έργων), βιογραφικό κατάλογο (που συνέταξε η Βίκη Πάτσιου) και 556 σελίδες κειμένων. Αποτελεί ουσιαστικά μια ανθολογία από το μεγάλο σε όγκο και πολυσχιδές έργο του συγγραφέα (κεφάλαια από το βιβλίο του, άρθρα του, άλλα αποσπάσματα).