Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861, Εν Αθήναις 1862

Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861, Εν Αθήναις 1862

Προλεγόμενα-επιμέλεια: Γιάννης Μπαφούνης
Αθήνα 1991,
σελ. 32* + κα΄ + ΧIΧ + 99 + [3]
(συνέκδοση με την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Περιοδικό Μνήμων)
ISBN 960-244-020-1

€ 8,48

Ακριβής φωτογραφική ανατύπωση από το μοναδικό πλήρες γνωστό αντίτυπο της πρώτης επιστημονικής απογραφής και πληθυσμού της Ελλάδας. Αυτή είχε γίνει το 1861 από το Γραφείο Δημόσιας Οικονομίας που διηύθυνε τότε ο πρώτος καθηγητής δημόσιας οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Ι.Α. Σούτσος.