Ύδωρ βασιλεύς Αδριανός εσήγαγεν εκ Στυμφήλου. Το Αδριάνειο Υδραγωγείο της Κορίνθου και η μεταφορά του νερού στα ρωμαϊκά χρόνια

Ύδωρ βασιλεύς Αδριανός εσήγαγεν εκ Στυμφήλου. Το Αδριάνειο Υδραγωγείο της Κορίνθου και η μεταφορά του νερού στα ρωμαϊκά χρόνια

Γιάννης Λώλος
Αθήνα 2010,
σελ. 48, εικ. 35, χάρτ.-σχέδ. 8
ISBN 978-960-244-144-2
€ 12,78

Το βιβλίο του αρχαιολόγου Γιάννη Λώλου για το Αδριάνειο Υδραγωγείο στην Κορινθία αποτελεί ουσιαστική συμβολή στη μελέτη των πολιτικών λύσεων και των τεχνικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν για την υδροδότηση των αστικών κέντρων στα ρωμαϊκά χρόνια. Το μεγάλο αυτό τεχνικό εγχείρημα που ξεκινούσε από τις πηγές της Στυμφαλίας και κατέληγε στην πόλη της αρχαίας Κορίνθου μέσω μιας πορείας 85 περίπου χιλιομέτρων, πραγματοποιήθηκε στα χρόνια της ηγεμονίας του Αδριανού• το έργο μνημονεύεται ήδη από τον Παυσανία στα μέσα του 2ου αιώνα. Πιθανότατα, το υδραγωγείο κατέληγε σε κεντρική δεξαμενή κοντά στην πόλη και σε υψηλότερο επίπεδο από αυτή• πιθανολογείται, επίσης, η ύπαρξη υπόγειας δεξαμενής-κατανεμητή για το φιλτράρισμα και τη σωστή κατανομή  του νερού. Τα υπέργεια και υπόγεια τμήματα του υδραγωγείου περιλάμβαναν θολωτό αγωγό, τάφρους, σήραγγες, κοιλαδογέφυρες και υδατογέφυρες, καθώς και δεξαμενές καθίζησης. Τα συνοδευτικά σχέδια και κυρίως οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν αντίστοιχα την αρχική εικόνα και την κατάσταση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, όταν πραγματοποιήθηκε η αρχαιολογική επιτόπια έρευνα.